14.10.2010

Få venner i trafikken

Tenkte at litt annen hodebekledning kunne gjøre bilister vennligere stemt til syklende meg! Hvis gud vil liksom.