03.09.2010

Sosial kapital

Jeg var på et seminar om Sosial kapital (som har mye med sosiale nettverk/støtte å gjøre) og ulikhet i helse i dag. Åstedet var Helsedirektoratet.

Det slo meg raskt at foredragsholdere, møteleder og de som stilte spørsmål prøvde å anskueliggjøre sosiale nettverk og det å være utenfor samme. For de som var innenfor brukte konsekvent kun fornavn på hverandre. Ikke noe etternavn og ikke noe arbeidssted.

Unntaket var Ebba Wergeland, men hun visste jeg (og alle andre?) hvem var.

Ingen kommentarer: