12.05.2012

Triatlon - uten h

Av en eller annen grunn sliter norske klubbstiftere med å akseptere det norske språket.

Kort versjon av hendelsesforløp: I en eller annen fjord eller dal skal det stiftes klubb. Siden vi er så veldig internasjonale gir vi den nye klubben navnet Grytlisprekken Triathlon Club, i stedet for Grytlisprekken triatlonklubb.

Det danske triatlonforbund har nå gått vekk fra denne skjønnhetsplett på forbundsnavnet og det er sgu stærkt fra et folk som putter flere engelske ord inn i språket sitt enn amerikanere!

Så neste gang noen skal stifte klubb, se til Danmark! Eller de gode, nasjonalt sinnede norske klubber.

Jeg regner med at jeg har en skrivefeil eller to her. Og jeg regner med at noen kommer til å påpeke det. Det ligger i sakens natur.

Ingen kommentarer: