20.06.2009

Rusken 2009

Økonomien i Fredrikstad kommune er så som så. På mange områder er det nedskjæringer og innstramminger. Det er f.eks forslag om å nedgradere veier i boligområder etc fra kommunale til private. Det vil si at innbyggerne selv må stå for veivedlikehold og snørydding.

Om Åse forbereder seg på dette eller om det er årets helt private Rusken-aksjon vet jeg ikke, men hun har feid en liten del av Haugeveien i dag.

Og uansett er det viktig å slippe nye koster til. Spesielt de som både er villige og som kan. Det er ikke nødvendigvis en vanlig kombinasjon.

Ingen kommentarer: