25.10.2008

45 and Fat

Det finnes grupper og artister som helt klart kunne levert mange sanger til en "100 beste" -liste. Valgets kvaler red meg som en mare, men jeg tok mine valg. Har jeg valgt rett? Innspill fra lesere i nære og fjærne strøk strømmer inn, innspill som tyder på at jeg i hvert fall ikke kan regne med at listen vil kunne regnes som en universell liste.

Jeg siterer her en mail fra en "venn":

Men jeg tenker jo på deg når jeg hører '45 and Fat'. Kan ikke den erstatte 'Dead Bird Sing' på lista?


Så du tenker på meg du når du hører "45 and Fat"? Takk for den småen!

Ingen kommentarer: