13.10.2008

Bajasbias

Det er på en måte deilig å ha en foreleser som snakker om sannhet uten å bruke ””. Han måtte selvfølgelig være statistikker.

Jeg er tilbake i Göteborg. I forrige uke var det epidemiologi, denne uken kvantitativ metode. I forrige uke koste jeg meg med korrelasjon, i dag prøver jeg å lære meg standardavvik og t-test.

Men til tross for sannhet uten "" og fine små formler og vakre p-verdier så vet vi at over alt så lurer det bias, dette litt mystiske fenomen som kan gi systematiske feil i innsamling og tolkning av data. Det er mange typer bias. Det er publiseringsbias, statistisk bias, skalabias, hukommelsesbias, klassifiseringsbias og frafallsbias.

Etter å ha sittet i mange timer og prøvd å forstå den kvantitative mentalitet, metode og logikk så kjenner jeg på meg selv at det mangler en form for bias: statistisk bajasbias. En bajasbias kan oppstå når en forsker blir så drita lei hele formelsamlinga at han bare finner på noen absurde resultater, avsindige variable eller bare dikter opp alt fra a til µ bare på bøll. Sannsynligheten for at denne bajasbiasen er en epidemiolog eller statistiker må være stor.

Til slutt må de jo sprekke?

Ingen kommentarer: