31.03.2008

Damer og to menn i sal

Jeg risikerer nå å bli dømt ut av treningssystematikklauget. Går jeg opp til postkassa på tirsdag, så ville det ikke forundre meg om jeg finner en stor grå konvolutt som inneholder et enslig ark.

Et ark som vil ha omtrent denne ordlyd:
”Til Bent Olav Olsen

Vi vil med dette meddele at kontrollkomiteen i Treningssystematikerlauget i et hastemøte den 30.03.08 har behandlet dine dokumenterte avvik fra oppsatt plan.

Vi er gjort kjent med at du, den 29.03.08, på slutten av Base 2 i din trening frem mot Quelle Challenge Roth, grovt har brutt med de evige reglene for en treningssystematiker. Dette har du gjort ved at du spontant og uten tanke for helheten i treningsprogrammet ditt har deltatt på ”Stangtrening i sal på Friskis og Svettis”.

Som du er gjort kjent med trengs det ikke mange avvik fra oppsatt plan for å bli fratatt medlemskap i lauget. Som regel vil ett -1- avvik være nok da ”systematikk er systematikk” og et hvert avvik fra dette vil innebære det motsatte, ”ikke-systematikk”.

Kontrollkomiteen oppfatter seg ikke som urimelig og vi har sett etter formildnende omstendigheter. Men da vi i tillegg til dette avviket, også er informert om at du ønsker å gjenta dette ”når det passer slik” fordi ”det var gøy”, kan vi ikke se noen annen reaksjonsmulighet enn å umiddelbart stryke deg fra våre medlemslister og be deg returnere ditt medlemsbevis.

Vi leker ikke systematikk!

Med ønske om snarlig bedring”
Hva kan jeg si, det er sant. På lørdag ble jeg med på vektstangtrening i sal. På Friskis og Svettis. Til tross for at jeg følte meg svært i slekt med en abnormt urytmisk elefant under den noe aerobic-inspirerte oppvarmingen, så var det gøy og glimrende trening og får jeg det til å passe så kommer jeg til å gjøre det igjen.

Godt å føle seg litt vill, gal og treningsanarkistisk.

Med måte selvsagt.

Ingen kommentarer: