09.10.2006

Overgangsriter

"Er det noen kannibaler her på øya" spør sosialantropologen "Nei, den siste døde for to år siden" svarer Papa-Ny Guineeren. "Hva døde han av?" "Vi spiste han". Jeg tror jeg har brukt den der en gang eller to tidligere, men sosialantropologer er interessert i Papa-Ny Guinea og slikt. Og overgangsriter. Av en eller annen grunn øker sosialantropologens interesse for et fenomen/samfunn proporsjonalt med avstanden fra kontoret på Blindern. Quad erat Demonstrandum: disse enkle forskersjeler er som alle andre, sosialantropologi er akademisk charterturisme. Vamos a la jungelen på Borneo. Men det kunne hende at det er vel så mange doktorgrader å grave frem i de nære ting f.eks en studie av "Sosialantropologene" eller av ... "Triatletene".

Overgangsriter:

Dag 252

Jeg tror jeg nå har beskrevet stammens sentrale individer og skikker og oppholdet mitt går mot slutten. I det siste har jeg fulgt en av stammens mindre dyktige utøvere, Tribent B' Guru. Tribent B'Guru bor et stykke fra resten av stammen, men til tross for dette og hans manglende evner, er han ikke direkte utstøtt, det kan tvert i mot virke som om han har en sentral, men seremoniell posisjon i stammen. Det er tegn som tyder på at han er en form for prest. Jeg støtter min antagelse på at han til stadighet gjentar ritualiserte og monotone besvergelser mot ytre fiender og fremmedartede skikker.

Tribent B'Guru har i den seneste tiden ikke vært den sedvanlige klumpete, klossete og glade klovnen, men heller vært en noe mutt, tverr og oppfarende gubbe. Han verken kan eller vil kommunisere hva som er grunnen. Det kan være at hans sinnstilstand kan føres tilbake til en noe svak innsats i en av lekene som ble arrangert for en drøy uke siden, det kan være problemer med å få seremonimestere til stammens leker neste sommer eller det kan være helt andre årsaker. Min manglende evne til å forstå hva han sier, gjør mine tolkninger noe usikre.

Søndag ble humøret vesentlig bedre etter at han utførte en rituell handling knyttet til stammens sentrale aktivitet. Handlingen er svært enkel og utføres som oftest uten andre til stede, dette i motsetning til de fleste andre overgangsriter vi kjenner til. Først sykler de, gjerne langt, så setter de fra seg sykkelen og så løper de en kort tur.

Overgangstreningen kalles denne institusjonaliserte praksis. Overgangstrening er første gangen det utføres en overgangsrite. Overgangstreningen markerer at man ikke lenger er en svømmer, løper eller syklist - men en triatlet. Senere gjentas denne "overgangstreningen" regelmessig for å bekrefte tilhørighet til gruppen og for å forberede seg til de store fellesseremoniene.

Tribent B'Guru har ikke utført denne handling på lenge og det er trolig at dette er hans forklaringsmodell for manglende hell og sviktende resultater. Etter søndagens overgangstrening fikk han bekreftet sin status som triatlet og med dette sin tilhørighet til gruppen. Det kan virke som han tror at dette på magisk vis også skal gi hell og lykke på andre av livets områder.

Etter ritualet er utført drikker han og spiser en banan før han foretar en lang og grundig renselsesprosess. Etter det spiser og drikker han mer, før han sovner. Ritualet gjør han så sliten at han på sedvanlig vis ikke kan delta i de daglige gjøremål, men han virker opplivet og skjerpet.

Dag 253

Hvorfor har de satt over den kjempestore kjelen med vann?

Ingen kommentarer: