14.03.2007

Alle barn i bevegelse er et mål


Konferansen ”Alle barn i bevegelse” var en nasjonal konferanse som ble arrangert 5. – 7. mars av Fredrikstad kommune i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet, Fylkesmannen i Østfold, Folkehelseprogrammet i Fylkeskommunen og Fredrikstad kommune.

Konferansen slo fast med all tydelighet og overveldende dokumentasjon at Norge står foran en inaktivitetsepidemi. Vi ligger noen år ”bak” USA, men vi er på vei mot de samme problemene. En av bivirkningene av denne inaktivitetsepidemi er økende fedme. Alle foredragsholdere slo fast at medisinen for denne samfunnssykdommen er billig, naturlig, positiv og uten store negative bieffekter: medisinen er mer fysisk aktivitet. Da må vi legge til rette for hverdagsaktivitet og vi må gjøre det for flest mulig. Vi må ikke tro at ”Alle barn i bevegelse” er en beskrivelse av situasjonen i dag, det er et mål, en visjon, ja kanskje en utopi, men vi må strekke oss.

Et bilde som ble brukt på konferansen var paradiset, det paradiset som blir tegnet med kritt på asfalt, et gammelt, men ikke avleggs bilde på barns lek og aktivitet. Paradis er barnas egen lek og ikke noe voksne behøver å bry seg med. Målet for konferansens paradis er å få alle barn i bevegelse, men skal vi nå det, må voksne bry seg og bestemme. Det er en viktig ”paradisregel” fra konferansen.

Det er viktig å være et godt forbilde, men voksne må ikke bare bestemme over egne barn. Voksne må forstå hvor viktig aktivitet er for barna. Og når vi har forstått det så må vi voksne bestemme. Vi må endre litt på det vi gjør, for at barn skal gjøre det de vil gjøre.

Hvis du har sett 5-årstrimmen, barnelek og barneidrett er du ikke i tvil: Barn vil være aktive og de vil leke. Denne helseressursen er viktig å ta vare på og støtte. Det er viktig nå og det blir viktig senere. Det er viktig fordi vi lærer og blir trygge gjennom lek og aktivitet. Vi lærer mer når vi har vært i aktivitet. Det er viktig fordi vi i dag ser at noen barn lever så feil at de utvikler det som vi tidligere kalte aldersdiabetes. Det blir viktig senere fordi aktivitet forebygger en lang rekke sykdommer, f.eks. fordi det bygger benmasse og forebygger lårhalsbrudd når vi blir eldre og fordi vi vet at de som er aktive som barn oftere blir aktive som voksne. Fysisk aktivitet er viktig hvis vi skal forebygge at den generasjonen som vokser opp blir den første som har en kortere forventet levealder enn foreldregenerasjonen.

Selv om idretten er en sentral del av tilbudet, betyr ikke fysisk aktivitet bare den organiserte idretten. Skal barn være mer i bevegelse, må de bli mer aktive på flere arenaer, vi må legge til rette for aktiv og trygg skolevei, flere turer og mer aktivitet i barnehage, skole og på skolefritidsordning. Skal barna være mer i bevegelse må vi ha flere anlegg i nærmiljøet som innbyr til uorganisert og variert fysisk aktivitet i fritiden.

Paradisreglene
Dette tror vi er de viktigste paradisreglene i etterkant av konferansen. Men våre paradisregler er som reglene for barnelek. De kan forandres på underveis, når vi har lært mer og kanskje lekt mer?

Paradisreglene fra ”Alle barn i bevegelse”

  1. Start! Ikke vent - Vi skal bygge på fakta og ikke synsing, men det er handling og ikke ord som er mangelvare. Vi vet mer enn nok til å si at vi kan starte nå.
  2. Bestem! - På mange nivå må voksne bestemme seg for at barn i bevegelse er viktig. Dette betyr at statlige myndigheter må gi fysisk aktivitet et nasjonalt løft og støtte kommunene. Det betyr at regionale myndigheter som fylkeskommune og fylkesmann støtter opp om dette med kunnskap og ressurser. Det betyr at kommunen, lokalsamfunnet og vi som foreldre prioriterer barns daglige aktivitet, i både ord og handling.
  3. Ta med barn! Det er selvsagt viktig å ta med barn på aktiviteter. Men det er både viktig og lovpålagt at barns stemme skal høres i planlegging som angår dem.
  4. Aktivitet er naturlig! Vi er skapt for bevegelse og vi trenger aktivitet for å utvikle oss og lære.
  5. Gjør det enkelt. Gjør det enkelt å ta de riktige valgene ved å bygge opp tilbudet og bygg ned de fysiske og psykiske tersklene for å være med. Gjør det enkelt betyr også at det ikke bare er trening og konkurranse, men også gåtur med familien eller klassen er aktivitet.
  6. Nå alle der de er! For at alle barn skal kunne være i bevegelse må tilbudet bli bedre der vi kan få med alle eller så mange vi kan. Skolen, barnehagen og SFO er kanskje de viktigste arenaene.
  7. Gi plass! Gi barna plass til fysisk aktivitet. Sett av plass i arealplanen og sett av tid i skoleplanen.
  8. Samarbeid og partnerskap mellom kommune, skole, idrettslag og andre frivillige lag og foreninger samt foreldre fører lettere til resultater.
  9. Variasjon. Finn nye aktiviteter og finn nye samarbeidspartnere. Det er ingenting som passer for alle, så hvis alle skal være med så må vi satse breere. Fotballbinger er fint for dem som bruker dem, men det må ikke være det eneste.
  10. Vi må legge til rette for alle barn i bevegelse. Hopp, gå eller løp tilbake til rute 1 og så finner vi ting vi kan gjøre bedre!

Ingen kommentarer: