05.03.2007

Tribent er en spam-blog

Tilfeldige og litt mindre tilfeldige besøkende har jo sikkert vært klar over at det er noe rart med denne blogen, men nå har Le Machine også kommet til det samme. Tribent har vært stengt en stund. Jeg har kunnet lagre, men ikke publisere. Og grunnen til dette er:

Your blog is locked

Blogger's spam-prevention robots have detected that your blog has characteristics of a spam blog
Spam har blitt et stort problem i den moderne verden og truer kommunikasjon, fremgang og verdensfreden. Noe må gjøres. Som et første våpen mot de undergravende kreftene har Blogger utviklet disse "Blogspam-snifferne", som er første generasjons anti-spam-roboter.

Som førstegenerasjons av hva som helst så er de ikke helt uten feil, mangler og svakheter og derfor er det først nå de snuste de seg frem til Tribent som en spam blog. En spam blog er:

spam blogs [...] can be recognized by their irrelevant, repetitive, or nonsensical text, along with a large number of links, usually all pointing to a single site.
Leser jeg gjennom det jeg har skrevet tidligere så ser jeg at det er nesten umulig å forsvare seg mot en slik beskyldning, (og spesielt vil jeg tro at norsk tekst kan se litt meningsløs ut for en etnosentrisk amerikansktalende robot) en beskyldning som fortsetter slik:

They [spam blogs] can clog up search engines, making it difficult to find real content on the subjects that interest you. They may scrape content from other sites on the web, using other people's writing to make it look as though they have useful information of their own. And if an automated system is creating spam posts at an extremely high rate, it can impact the speed and quality of the service for other, legitimate users.
Skyldig på de aller fleste punkter, eller i hvert fall kan det se slik ut? Jeg har prøvd å klage på vedtaket og får svar:

We received your unlock request on March 3, 2007. On behalf of the robots, we apologize for locking your non-spam blog.
Siden denne nå ligger ute på blogen min så har jeg vunnet en midlertidig seier over maskinene, men jeg vet de kommer tilbake. Jeg kan gå undergrunn, men jeg vet at de kommer tilbake nye og forbedret som Robospamcop og Blogterminator og jeg regner med at det da blir tiltale, dom og terminering av spamproblemet i et olja ladegrep.

Lock'n load blogger, lock'n load.

Ingen kommentarer: