24.02.2009

Universel utfordring


Som et ledd i kampen mot fysisk inaktivitet, lokal forurensning og globale miljøproblemer vil vi øke andelen av de som bruker sykkelen til og fra arbeid. Mange steder er det vanskelig eller umulig å bygge seg ut av trafikkproblemer og gang- og sykkelveier blir et av mange nødvendige grep for å redusere bilkøer og få økt fremkommelighet. Vi som bor og virker i Fredrikstad snakker til og med om at her er det mulig å få flere til å bli helårssyklister.

Målet er å få flere til å sykle både i gode og varme og i gode og kalde dager. At det er mulig ser vi, for det er noen som nesten alltid sykler. Men hva gjør de på dager som i dag?

Det har kommet mye og våt snø i Fredrikstad. Snø er fantastisk for folkehelsa. Snø gir unger og voksne mulighet til å boltre seg med ski, akebrett og snøskuffe, men snø er også et irritasjonsmoment og en utfordring. Fremkommelighet for mange ulike grupper og prioritering av ulike grupper blir plutselig et veldig påtagelig problem. Folk skal og vil frem med bil. Dette må gjøres først.

Naturlig nok vil mange si, men dessverre gjøres det på bekostning av fotgjengere og syklister. Ikke bare slik at det er veiene som blir ryddet, saltet og strødd, men i tillegg blir snøen måkt inn på fortau og sykkelstier.

Noen sykler og går uansett. Fordi de må eller fordi de vil. Og da blir det ikke så greit når de møter hovedsykkelveier som ser slik ut. Og hvor alternativet er en vei som riktignok er ryddet og fin, men som pga mye og rask trafikk ikke er et godt og sikkert alternativ.

Når det kommer mye snø i Fredrikstad må vi regne med noen problemer. Vi som kjører bil, vi som sykler og vi som går. I en by hvor det kan gå en vinter uten at vi ser snurten av en snøfille, så skjønner vi at brøytekapasiteten ikke kan være som i et snøhøl lenger nord. Men skal sykkel bli et reelt alternativ for flere, så må det mentalt og fysisk ryddes vei for de med to hjul og pedaler. Gang og sykkelveier og de store strukturelle tiltakene er viktige, men både før og etter disse er på plass, så må også det daglige vedlikeholdet og den praktiske omtanken for de på to bein og to hjul være til stede.

De som skal frem på denne måten har også krav på en viss forutsigbarhet og kan ikke vente på at vårsola skal gjøre sitt.

(opprinnelig skrevet for www.sykleifredrikstad.blogspot.com)

Ingen kommentarer: